Vážení rodiče a přátelé školy,Spolek přátel školy ZŠ Mysločovice vytvořil pro přehlednost a pružnost informací od strany Spolku směrem k Vám samostatné webové stránky. Informace na stránkách Spolku jsou a budou vždy jen o aktivitách pro děti navštěvující naši školu, které připravuje Spolek či na ně v rámci školní výuky přispívá, ale také bude obsahovat informace o jednáních Spolku, které jsou vyvolány přáním rodičů či jsou ve prospěch dětí s různými organizacemi a subjekty.Spolek přátel školy chce ve spolupráci s vedením ZŠ Mysločovice podporovat kvalitní vzdělávání a rovněž začleňování dětí formou školních či mimoškolních aktivit do běžného „života dětí a mládeže základních škol“ tak, aby na léta strávené na naší škole vždy rádi vzpomínali!!Věříme, že tento krok k zefektivnění a větší přehlednosti o našem působení budou ku prospěchu nás všech.Webové stránky jsou https://spolekpratelskoly.webnode.cz/Děkujeme Vám za Vaši podporu a vedení ZŠ Mysločovice za spolupráci.Za Spolek přátel školy

Barbora Zdráhalová, předsedkyně Spolku


Starší příspěvky:

Vážení rodiče a žáci,

ve školním roce 2021/2022 došlo ke změnám ve vedení Spolku přátel ZŠ Mysločovice, které věříme budou díky aktivním a šikovným členům z řad rodičů, ale také pedagogů ku prospěchu především žákům naší školy.

Již od vzniku spolku se snažíme, aby měly naše děti co nejlepší podmínky pro svůj vývoj nejen přímo ve škole, ale také při mimoškolních aktivitách. Klademe v nich důraz na upevňování jejich vztahů a přátelství. Proto jim zpestřujeme jejich školní život organizováním různých akcí či jejich podporou.

Pro letošní školní rok plánujeme Lampionový průvod, Předvánoční jarmark, Noc s Andersenem, Odpoledne s IZS, Velikonoční jarmark, podpoříme adaptační kurz pro 5. ročník, připravíme dárky pro prvňáčky a žáky 9. třídy.

Rovněž bychom chtěli prostřednictvím dětí z naší ZŠ pomáhat dětem z oblasti postižené tornádem, které přišly nejen o domov, ale také o úsměv na tváři. První příležitostí k tomu bylo zapojení se do malování obrázků, které budou použity do dvou kalendářů a ty budou vydány na podporu rodin a dětí z tornádem postižené oblasti a také jako poděkování pracovníkům IZS za jejich práci. Této akce se zúčastnili žáci 2. a 3. třídy a za to jim velmi děkujeme. Druhým počinem navazujícím na práci malých malířů je dražba obrázků, které sice nebyly do kalendáře vybrány, ale přesto vedení IZS ČR rozhodlo, že nezůstanou jen tak bez povšimnutí. V měsíci říjnu a listopadu probíhá na sociálních sítích dražba těchto děl, jejíž výtěžek bude opět připsán na transparentní účet zřízený výhradně pro děti ze zasažené oblasti.

O všech námi připravovaných aktivitách pro žáky naší školy Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy či třídních učitelů dětí, pro které bude daná akce připravována.

Dále bychom rádi rozšířili počet členů Spolku přátel ZŠ Mysločovice. Kdo by měl zájem s námi spolupracovat, nechť se přihlásí u paní Zdráhalové, tel. 604 560 645,
e-mail: barborazdrahalova@seznam.cz

 

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.

Fotografie z akcí SPŠ najdete ve FOTOGALERII.

Zhodnocení práce Spolku přátel školy – školní rok 2021/2022