Spolek přátel ZŠ Mysločovice se snaží o to, aby naše děti měly co nejlepší podmínky pro svůj vývoj. Proto jim zpestřujeme jejich školní život organizováním či podporou různých akcí. Díky Vašim příspěvkům jsme mohli v minulém školním roce uspořádat Stezku odvahy a Noc s Andersenem. Zakoupit dárky pro prvňáčky a žáky 9. ročníků. Finančně podpořit adaptační kurz pro žáky 5. ročníků, poznávací pobyt v Anglii, ukázku ptačích dravců – Seiferos, branný den ve škole nebo autobusovou dopravu pro žáky 1. stupně. Dále jsme chtěli uspořádat například kurz na výrobu triček s voskovým potiskem nebo nákup knih do školní knihovny. Tyto aktivity plánujeme uspořádat v letošním školním roce stejně jako například akci „Se světýlkem do Strašidlákova“, kterou připravujeme společně s obcí Míškovice.

Příspěvky za minulý školní rok od rodičů činily celkem 40 200 Kč.

Přehled uskutečněných výdajů v minulém školním roce:

· Stezka odvahy – 3 506 Kč

· Spotřební materiál – 1 239 Kč

· Noc s Andersenem – 686 Kč

· Absolventská trička pro 9. ročník – 7 000 Kč

· Dárky pro 1. ročník – 2 816 Kč

· Anglie – 5 000 Kč

· Autobusová doprava – 2 500 Kč

· Seiferos – 6 275 Kč

· Branný den – 4 140 Kč

Veškerá činnost spolku je řádně účetně evidována. Zbývající finanční prostředky z minulého školního roku byly převedeny na činnost v letošním školním roce. Veškeré účetnictví včetně vynaložených účetních dokladů jsou k dispozici kdykoliv k nahlédnutí u předsedkyně Spolku přátel ZŠ paní Lenky Rašíkové, respektive u účetní spolku paní Martiny Odstrčilové.