Markéta Chudárková

telefon: 577 121 063
e-mail: chudarkovam@zsmysl.cz

Eva Polášková

telefon: 577 121 063
e-mail:  polaskovae@zsmysl.cz

Mgr. Tamara Blažková

telefon: 577 121 063
e-mail: strilkovae@zsmysl.cz

Eliška Brázdilová

telefon: 577 121 063
e-mail: brazdilovae@zsmysl.cz

Mgr. Monika Pavlačíková

telefon: 577 121 063
e-mail: pavlacikovam@zsmysl.cz

Ing. Petra Bezděková

telefon: 577 121 063
e-mail: bezdekovap@zsmysl.cz

Zuzana Hradilová

telefon: 577 121 063
e-mail: hradilovaz@zsmysl.cz

Ivana Štachová

telefon: 577 121 063
e-mail: stachovai@zsmysl.cz

Mariana Fizer

telefon: 577 121 063
e-mail: fizerm@zsmysl.cz

Náplň práce:

Asistent pedagoga je zaměstnancem příslušné mateřské, základní nebo střední školy a působí ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (tj. žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním).

Náplní práce asistenta pedagoga je zejména: spolupráce s učitelem na přímé výchovné a vzdělávací činnosti (nejen) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při komunikaci mezi učiteli a žáky a při komunikaci mezi učiteli a zákonnými zástupci žáků, individuální i skupinová podpora žáků při přípravě na výuku, u žáků se zdravotním postižením rovněž pomoc při sebeobsluze.