Mgr. Adéla Popelková

telefon: 577 121 063
e-mail: popelkovaa@zsmysl.cz

Mgr. Monika Nováková

telefon: 577 121 063
e-mail:  novakovamon@zsmysl.cz

Eva Střílková

telefon: 577 121 063
e-mail: strilkovae@zsmysl.cz

Eliška Brázdilová

telefon: 577 121 063
e-mail: brazdilovae@zsmysl.cz

Náplň práce:

Asistent pedagoga je zaměstnancem příslušné mateřské, základní nebo střední školy a působí ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (tj. žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním).

Náplní práce asistenta pedagoga je zejména: spolupráce s učitelem na přímé výchovné a vzdělávací činnosti (nejen) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při komunikaci mezi učiteli a žáky a při komunikaci mezi učiteli a zákonnými zástupci žáků, individuální i skupinová podpora žáků při přípravě na výuku, u žáků se zdravotním postižením rovněž pomoc při sebeobsluze.