Nadstandardní aktivity

  • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkání rodičů a dětí s odborným lektorem (samostatně nebo v rámci celoročního projektu „Úspěch pro všechny IV“)
  • Kulturní veřejná vystoupení v obcích Mysločovice a Hostišová

Dílčí aktivity

  • „Čteme a vyprávíme dětem“ – využití spolupráce s externími čtenáři a vypravěči k rozvoji verbální komunikace dětí
  • Dopravní hrátky – využití spolupráce s odbornými lektory a následná návštěva dopravního hřiště
  • Dny zaměřené na prožitkové učení – přirozený pohyb a environmentální výuka v přírodě (les, louka, vodní poldr, potok), výchovné koncerty, divadelní představení
  • Program zubní prevence – využití spolupráce s odborným lektorem
  • Tematicky zaměřené dny, exkurze a výlety do okolí s využitím místních zdrojů a tradic našeho regionu

Dále dětem nabízíme dobrovolné zájmové kroužky ve spolupráci s DDM Sluníčko Otrokovice:

Angličtina v pohybu – lektorka Veronika Pavelková                                                                                                                                        Pastelka – lektorka Eva Doležalová

Spolupracujeme se soukromým klinickým logopedem – Mgr. Lucií Gajdůškovou