Celoroční nadstandardní aktivity naší MŠ ve školním roce 2022-2023

„Se Sokolem do života“ – celoroční projekt na rozvoj hrubé motoriky dětí

Projektové dny – zaměření na komunitní setkání (rodiče, děti, odborný lektor)

„Čteme a vyprávíme dětem“ – využití spolupráce s externími čtenáři a vypravěči k rozvoji verbální komunikace dětí a seznámení s místními tradicemi (dílčí aktivita)

„Dopravní hrátky“ – práce s prvky dopravní výchovy a využití spolupráce s odbornými lektory (dílčí aktivita)

Dále dětem nabízíme tyto dobrovolné zájmové kroužky ve spolupráci s DDM Sluníčko Otrokovice:

Angličtina v pohybu – lektorka Veronika Pavelková

Pastelka – lektorka Eva Doležalová

Dále spolupracujeme se soukromým klinickým logopedem – Mgr. Lucií Gajdůškovou