6.15 – 7.55 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity.
8.00 – 8.30 Úklid hraček, zdravotně pohybové aktivity, osobní hygiena.
8.30 – 8.45 Dopolední svačina, osobní hygiena.

8.45 – 9.30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené
především na hry a zájmovou činnost, práce s dětmi se SVP s přiznanými PO, řízené aktivity.

9.30 – 11.00

9.30 – 11:15

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku (za příznivého počasí), příp. náhradní činnost (I. třída).
Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku (za příznivého počasí), příp. náhradní činnost (II. třída).

11.00 -11.30

11.15 -11.45

Osobní hygiena, oběd (I. třída)
Osobní hygiena, oběd (II. třída)
11.45 – 12.00 Případný odchod dětí domů.
12.00 -13.45 Čtení nebo poslech pohádky, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí.
13.45 – 14.30 Osobní hygiena, odpolední svačina.
14.30 -16.15 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené
především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity, odchod dětí domů.