6.15 – 8.00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity a částečně řízené činnosti.

8.00 – 8.30

8.30 – 9.00

Úklid hraček, zdravotně pohybové aktivity. Osobní hygiena a dopolední svačina.
9.00 – 9.30 Komunitní kruh, didakticky zacílené činnosti a řízené aktivity pedagogickými pracovníky zaměřené na vzdělávání dětí.
9.30 -11.30 Osobní hygiena, ovocná svačinka, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku (za příznivého počasí), příp. náhradní činnost.

11.30 -12.00

11.45 -12.00

Osobní hygiena a oběd, čištění zubů. Případné vyzvednutí a odchod dětí domů.
12.00 -14.00 Čtení nebo poslech pohádky, spánek nebo odpolední klid respektující rozdílné potřeby dětí.
14.00 -14.30 Osobní hygiena a odpolední svačina.
14.30 -16.15 Volné činnosti a aktivity dětí částečně řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, odchod dětí domů.