Kroužky ŠD probíhají 15:00 – 16:00.

Činnost kroužků bude zahájena od 2. 10. 2023

Přesné informace o termínech a zaměření kroužků zveřejníme v druhé polovině září. 

Pokud je Vaše dítě přihlášeno do ŠD, jsou pro něj tyto kroužky zdarma.  

Po zájmových kroužcích, které končí v 16:00, čekejte na děti před hlavním vchodem do školy – nezvoňte.