Přírodopis 6. třída

Základní projevy živých organismů
Vztahy mezi organismy a prostředím  
Buňka.  
Jednobuněčnost a mnohobuněčnost. Systém živé přírody.  
Viry, bakterie, sinice  
Žahavci. Zádání úkolů do 13. března ZDE. Video – Nezmar lovící kořist.  
Ploštěnci.  
Hlístice.  
Měkkýši – Plži.
    
Měkkýši – Mlži.

Měkkýši – Hlavonožci.

 Kroužkovci.  
Členovci. Trilobiti.
Klepítkatci – Pavouci, sekáči
Klepítkatci – Roztoči, štíři a štírci.
Korýši.
  
Stonožkovci.
Šestinozí. Chvostostoci. Hmyz.
 
Hmyz s proměnou nedokonalou.

Hmyz s proměnou nedokonalou.
   
Hmyz s proměnou dokonalou I.
 
   
Kontrolní úkol č.1 – 47. hodina (6.A) a 46. hodina (6.B) Arch pro odpovědi KÚ č.1