Certifikace garantuje vstřícné jednání mezi školou a rodiči. Ukazuje, že je škola v pozitivním směru odlišná od jiných. Rodiče jsou ve škole skutečně vítáni a spolupodílejí se na dobrém klimatu školy.

 

 

ZŠ Mysločovice splňuje následující kritéria:

Rodiče se dostanou bez problémů do školy, včetně odpoledních hodin.

Rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy.

Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje.

Komunikace mezi školou (učitelem) a rodiči – S rodiči komunikujeme partnerským způsobem. Rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a chování jejich dítěte před ostatními rodiči.

Se záměrem přihlásit se ke značce Rodiče vítáni jsme seznámili rodiče dětí, které využívají služeb naší školy. (Předseda Školské rady, Předsedkyně Spolku přátel školy, Zřizovatel – starosta obce Mysločovice)

Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit.

Informační tabule o značce rodiče vítáni je viditelně umístěna u vstupu do školy.

Dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro rodiče i děti. Myslíme přitom na potřeby dětí i rodičů.

Naši pedagogové nabízejí konzultační hodiny pro žáky i rodiče.

Nabízíme rodičům kromě žákovských knížek a třídních schůzek i další způsob, jak je pravidelně informovat o prospěchu dítěte. Kromě společných třídních schůzek organizujeme i  konzultace ve trojici učitel-dítě-rodič.

Konfliktní situace ve škole řešíme tak, ab se jich mohli účastnit všichni, jichž se záležitost týká, včetně rodičů a dítěte/dětí.

ŠVP a další školní dokumenty zpřístupňujeme na webu školy.

Nabízíme rodičům konzultace našeho výchovného poradce, speciálního pedagoga, školního metodika prevence.

Rodiče našich žáků i zájemci o naši školu mají možnost po domluvě navštívit vyučování.

Organizujeme školní akce, a kterých mohou rodiče a další rodinní příslušníci spolupracovat s dětmi a potkávat se s učiteli.

Umíme rodičům doporučit službu externího odborníka – dětského psychologa, logopeda, mediátora atd.

Na naší škole funguje nezávislá rodičovská organizace s vlastní právní subjektivitou.

Rodiče mají možnost po domluvě využívat prostory školy k vlastním akcím.

  Certifikát