Cílem projektu je zvýšení kvality odborného vzdělávání na ZŠ Mysločovice, a to díky modernizaci odborné přírodovědné učebny, která bude podrobena dílčím rekonstrukčním úpravám (výmalba a podlahy) a do které bude zakoupen potřebný nábytek a vybavení pro odbornou výuku. Rovněž bude zajištěna investice do vybavení multimediální učebny a do pořízení pásového schodolezu.

Projekt Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Mysločovice je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012585

Termín realizace projektu: 2019–2020