Ve škole jsou 4 oddělení školní družiny.

Provoz školní družiny: od 11:00 do 16:00 hodin

Telefon: 734 156 331

Vychovatelé:

I. odd. – Luďka Štěrbíková (sterbikoval@zsmysl.cz) – vedoucí vychovatelka ŠD

AP – Eliška Brázdilová (brazdilovae@zsmysl.cz)

II. odd. – Martin Budiš (budism@zsmysl.cz)

AP – Svatava Nováková (novakovas@zsmysl.cz)

III. odd. – Adéla Jurásková (juraskovaa@zsmysl.cz)

IV. odd. – Tereza Ovsíková (ovsikovat@zsmysl.cz)

AP – Iveta Žídková (zidkovai@zsmysl.cz)

Prosíme rodiče, aby k vyzvedávání dětí ze ŠD používali boční vchod u jídelny, kde jsou zvonky do jednotlivých oddělení ŠD. Do budovy jsou vpuštěni jen rodiče žáků 1. tříd. Rodiče ostatních dětí si zazvoní do svého oddělení a počkají na dítě před hlavním vchodem do školy.

Od 13:00 do 14:30 probíhají řízené činnosti a pobyt venku. V tomto čase je možné vyzvedávat děti jen po vzájemné dohodě (písemná omluvenka nebo telefonicky).

Po zájmových kroužcích, které končí v 16:00, čekejte na děti před hlavním vchodem do školy – nezvoňte.