Školní rok 2024/2025 bude zahájen v pondělí 2. 9. ŠD ještě nebude v provozu!
V pondělí 2. 9. budou dětem, které nahlásily zájem o ŠD, rozdány přihlášky a ostatní dokumenty k podpisu.

Družina bude v provozu od úterý 3. 9. Je nutné, aby děti, které mají odevzdanou návratku se zájmem o ŠD a chtějí do družiny od úterka nastoupit, donesly vyplněnou přihlášku a na zadní straně byly vyplněny odchody ze ŠD. Pokud nebudete přesné odchody ještě vědět, přiložte k přihlášce lísteček s odchody na první týden. Později trvalé odchody upřesníte.
Pokud si zájem o družinu rozmyslíte, je nutné vrátit podepsanou přihlášku, na které bude napsáno „nemáme zájem o ŠD“.

 

Pokud chcete žádat o osvobození nebo snížení úplaty za ŠD, posílám Vám přesné znění změny v legislativě.
Nově s účinností k 1.1.2024 dochází k rozšíření možného osvobození od úplaty nebo snížení úplaty za školní družinu nebo školní klub o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školského zařízení, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

Dokládání nároku na osvobození od úplaty – přídavek na dítě

Žadatel obdrží oznámení o přiznání dávky a následně pak každé tři měsíce dokládá úřadu práce výši příjmů. Pokud příjmy odpovídají nároku na dávku, dávka pokračuje, úřad žádné další potvrzení nevydává.

Toto potvrzení je nutno doložit ředitelce školy nejpozději do 30. 8. 2024 !