Žáci 3., 4. a 5. třídy, kteří navštěvují ŠD, se zúčastnili výletu do Kroměříže, kde navštívili metodické centrum praxe na SPgŠ. Centrum poskytuje komplexní materiální a metodickou podporu žákům. Děti měly možnost vyzkoušet učebnu didaktiky digitální pregramotnosti a kreativního využití ICT. Další učebna byla zaměřena na didaktiku polytechnické výchovy a EVVO. Měly možnost poznat jak funguje například 3D tiskárna, interaktivní tabule nebo si mohly vyzkoušet řadu dětských vědeckých pokusů a vyrábět ze dřeva. Děti byly z netradiční zábavy nadšené a výlet si užili.

337774538_162296253372407_740521115144054856_n.jpg

336599970_893357795282584_425275597502831894_n.jpg

336659584_5965022246916114_7626422183235724961_n.jpg