Den otevřených dveří

Vážení návštěvníci Dne otevřených dveří,  jménem všech zaměstnanců a žáků školy Vám chceme ještě jednou moc poděkovat za Vaši početnou návštěvu na Dni otevřených dveří naší základní školy. Vytvořili jste společně s námi velmi pěknou a příjemnou atmosféru. Věříme, že se Vám u nás líbilo a bylo Vám zde dobře. Chceme rovněž moc poděkovat všem,

Adaptační pobyt třídy 5. B na Hájence Semetín

Ve dnech 21. až 23. září se třída 5. B zúčastnila adaptačního pobytu na Hájence Semetín. Během těchto tří dnů se děti pomocí her učily vzájemné toleranci, empatii a komunikaci. To, že většinu pobytu převládalo uplakané počasí, je vůbec neodradilo od nabitého programu, jenž byl nejen pod střechou, ale především ve volné přírodě, která tam

kurz Sebeobrany

V pondělí 26. 9. proběhl poslední kurz Sebeobrany v rámci projektu Chráním sebe i druhé, který byl spolufinancován Zlínským krajem. Touto cestou děkujeme paní Lence Zedkové z organizace COBRAGYM, jež vedla kurzy ve všech třídách druhého stupně. L. Kračinová

Evropský den jazyků ve 4. ročníku

V pondělí 26.9. jsme na naší škole oslavili Evropský den jazyků, jehož cílem je propagovat jazykovou rozmanitost a motivovat k učení se cizím jazykům. V hodinách anglického jazyka se žáci 4. ročníku věnovali projektům jednotlivých evropských zemí a jejich jazykům. Žáci se tak dozvěděli nejen mnoho faktů, ale i zajímavostí a charakteristik...

Turistický kurz 2022

Hned zkraje školního roku se žáci 7. ročníku zúčastnili ve dnech 5.-7.9.2022 turistického kurzu. V rámci kurzu jsme se rozhodli navštívit i dělostřeleckou tvrz Hůrka a ZOO  ve Dvoře Králové. Hlavním cílem celého kurz bylo však zdolat nejvyšší horu ČR Sněžku. Na závěr jsme navštívili Broumovské stěny a prohlédli si neobvyklé skalní útvary, které...

Matematická soutěž MISE 45

Dne 10. 6. 2022 se 24 žáků 4. a 5. ročníku naší školy zúčastnilo matematické soutěže MISE 45 konané v parku Jižní Svahy ve Zlíně. Za naši školu soutěžilo pět skupinek a tvořilo tak nejpočetnější zastoupení ze všech škol. Žáci na různých stanovištích plnili matematické úlohy vedoucí k „záchraně zakletého království Zlínštejna.“ Přes počáteční...