Rozvoj kolektivu

V tomto týdnu jsme úspěšně ukončili certifikovaný preventivní program Rozvoj kolektivu, který spolufinancuje Zlínský kraj. Program probíhal ve třídě II. A a IV. B pod vedením lektora ze společnosti MADIO.  Každá třída měla po konzultaci třídního učitele a lektora stanovený konkrétní cíl, který pomohl k rozvoji zdravého klimatu třídy. Tímto...

Jsem v pohodě

Naše škola se zapojila do podpůrného a rozvojového projektu Jsem v pohodě, který spolufinancuje MADIO a Zlínský kraj. Jedná se o online setkání pro žáky, která se uskuteční každých 14 dnů. Účast v projektu je dobrovolná, anonymní a žáci se mohou účastnit těch setkání, pro která se rozhodnou. Cílem a obsahem setkání je práce s technikami...

Než užiješ alkohol, užij rozum

Dne 7. 11. přednášel kurátor OSPOD, pan Plášek,  v 7. ročníku na výše uvedené téma. Beseda byla poutavá, pan Plášek hovořil o alkoholu, jeho historii, nebezpečích v jeho požívání, porovnával rizika množství požití u jednotlivých druhů alkoholu. Uváděl mnoho případů z praxe ze zlínského regionu a především dopad na zdraví člověka a jeho právní...

Předmostím až do pravěku aneb Dějepisná exkurze šestých tříd

Ve čtvrtek 19. října 2023 se žáci 6. ročníku vydali do pravěku. Jeli autobusem do Předmostí u Přerova, kde na ně čekal tzv. Čtvrtek s mamutím programem. Zde se žáci zábavnou formou seznámili s archeologickými výzkumy v Přerově – Předmostí. Zastavili se u bludného balvanu, který označoval pohřebiště pravěkých lidí. Také zhlédli odkryté nálezy...

Kariérové poradenství

Dne 16. 10. 2023 navštívili žáci 9. ročníku v rámci skupinového kariérového poradenství Informační a poradenské služby na Úřadu práce ve Zlíně. Zde žáci získali základní přehled o školách ve Zlínském kraji, nabízených oborech a povoláních. Z besedy si odnesli Atlas školství a internetové odkazy, které jim mohou být při výběru střední školy...

Krajské kolo závodu v přespolním běhu Bystřice pod Hostýnem

11.10.2023 jsme se s žáky, kteří vybojovali v okresním kole postup do krajského kola, zúčastnili závodu v přespolním běhu. Nejlepšího umístění dosáhl David Keclík (8.A), který obsadil 4. místo v kategorii starších chlapců. Děkuji všem závodníkům za účast a krásné výsledky. Závodníci: David Keclík (8.A), Jan Petružálek (9.A), Lukáš Surovec...