Letošní Adaptační pobyt mají už páťáci úspěšně za sebou. Díky teplému slunečnému počasí mohli většinu času trávit v přírodě: v lese a na louce. Spousta pohybových her, týmových aktivit, aktivit zaměřených na ztišení a vnímání přírody ve dne i v noci, výborná kuchyně a skvělé instruktorky! To všechno přispělo k nezapomenutelné atmosféře letošního adapťáku. Děkujeme Zlínskému kraji i Spolku přátel školy za finanční podporu této akce.

L. Rašíková, R. Gregovská, L. Kračinová