Ve dnech 19. až 22. září se třída 5. A zúčastnila adaptačního pobytu na Hájence Semetín. Během adaptačního pobytu se děti naučily vzájemné spolupráci, respektu a komunikaci. Pro děti byl připraven velmi pestrý a zajímavý program, který si užily i přes nepříznivé počasí. Závěrem našeho adaptačního pobytu bylo opékání špekáčků. U ohniště si děti zpívaly písničky, povídaly si své zážitky z celého adaptačního pobytu. Velké poděkování patří instruktorům Adamovi a Honzovi, kteří připravili skvělý program.
Za třídu 5. A napsala Natálie Majzlíková.