Ve dnech 21. až 23. září se třída 5. B zúčastnila adaptačního pobytu na Hájence Semetín. Během těchto tří dnů se děti pomocí her učily vzájemné toleranci, empatii a komunikaci. To, že většinu pobytu převládalo uplakané počasí, je vůbec neodradilo od nabitého programu, jenž byl nejen pod střechou, ale především ve volné přírodě, která tam byla překrásná. Příjemnou tečkou za pobytem bylo společné posezení okolo ohniště a opékání špekáčků. Děti u ohně sdílely emoce, zážitky, dojmy, sdělovaly si problémy, kterým při hře musely čelit, nebo co je pobavilo. Pobyt v mimoškolním prostředí jim umožnil vzájemně se poznat i v nezvyklých situacích. Zjistily, kde jsou jejich slabá místa, kde je třeba se ještě zlepšovat a na čem musí zapracovat. Děti svorně vyjádřily přání prodloužit adaptační pobyt na více dní. Velký dík patří také instruktorům, Honzovi, Adamovi a Zuzce, kteří pro ně vytvořili super program a kteří se jim plně a trpělivě věnovali.

Za třídu 5. B napsala třídní učitelka Alena Polášková