V souvislosti s nově vydanými opatřeními jsme nuceni zrušit všechny kulturní i zájmové akce konané do 2. 11. 2020.