Masopustní karneval

V pondělí 5. února se konal Masopustní karneval. V sále hasičské zbrojnice se sešli kouzelníci, princezny, malí řemeslníci a spousta pohádkových či filmových postaviček. Ve spolupráci s Agenturou Jana jsme pro děti připravili zábavné dopoledne, kde je čekalo spousta her, tančení, zpívání a sportování. Masopustní karneval se vydařil i díky šikovným maminkám, kterým děkujeme za

Čteme a vyprávíme dětem

V rámci celoroční dílčí aktivity Čteme a vyprávíme dětem, ve které se zaměřujeme na upevnění verbální komunikace dětí a předčtenářské gramotnosti, nás v pátek 2. února navštívil profesionální hasič pan Haderka. Tatínek jednoho z našich chlapců poutavou formou děti seznámil se svým řemeslem a názorně předvedl hasičskou výzbroj. Děti se zatajeným dechem poslouchaly vyprávění, na

Přednáška pro rodiče na téma Školní zralost

Ve čtvrtek 11. ledna se uskutečnilo další komunitní setkání v rámci projektu OP JAK. Toto setkání bylo tentokrát zaměřeno na besedu rodičů s odborným lektorem na téma Školní zralost. Ke spolupráci jsme pozvali paní Mgr. Věru Velískovou, která všechny podrobně seznámila s tímto tématem, zodpověděla na dotazy a předala zkušenosti ze své mnohaleté praxe ve

Záchranářská školička

Ve čtvrtek 4. ledna k nám přijela se svým programem paní Mgr. Navrátilová.  Na plyšovém medvídkovi si  děti prakticky vyzkoušely základy první pomoci, procvičily si tísňové volání na záchrannou službu, trénovaly jednoduché ošetření poraněného kamaráda. Obě třídy Veverek i Zajíčků byly velmi šikovné a program s tímto zaměřením je zaujal. Děti ukázaly, že by si