Mikulášská nadílka

V pondělí 5. prosince nás ve školce navštívili Mikuláš a anděl. Čerta jsme nechali za dveřmi, protože máme samé šikovné a hodné děti. Třídy Zajíčků a Veverek předvedly mikulášské družině spoustu krásných tanečků, písniček a básniček. Některé odvážné děti pak samy řekly svou říkanku a mohly přeskočit zlatou berličku. Odměnou všem byl pytlíček plný sladkostí.

Byli jsme v divadle

Ve středu 23. listopadu jsme se vypravili do zlínského divadla Malá scéna na pohádku O princezně, která ráčkovala. Dětem se představení velmi líbilo, mohly si zazpívat známé písničky. Pro některé byla cesta autobusem i divadelní představení premiérou, ale všechny děti to zvládly na jedničku a společný výlet do města se vydařil.

Projekt „Se Sokolem do života“

V letošním roce jsme se znovu zapojili s dětmi do celoročního projektu „Se Sokolem do života“.  Tento projekt je realizován pod záštitou MŠMT a podporován Svazem měst a obcí ČR. Zaměřuje se na celoroční aktivity pro rozvoj pohybové gramotnosti a sportovní všestrannosti předškolních dětí. Ke cvičení i dalším aktivitám je motivují zvířátka –  kobylka, beruška,

Beseda rodičů s odborným lektorem

V úterý 8. listopadu jsme pro rodiče dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, uspořádali besedu s odborným lektorem na téma „Školní zralost“.  Přednášku vedla paní Mgr. Věra Velísková. Předala rodičům informace o průběhu zápisu do I. třídy, dále je  seznámila pomocí prezentace s tématem školní zralosti podle jednotlivých oblastí vývoje dítěte a také s problémy,