Dne 29. září 2022 žáci 8. a 9. ročníků naší školy navštívili divadelní představení v anglickém jazyce ve Zlíně na Malé scéně. Představení humorně poukazovalo na velmi časté používání sociálních sítí v dnešní době. Po přestavení si žáci prohlédli Krajskou knihovnu F. Bartoše, kde jim paní knihovnice ukázaly, co vše je zde k dispozici a co mohou využít v dalším studiu.