V úterý 8. listopadu jsme pro rodiče dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, uspořádali besedu s odborným lektorem na téma „Školní zralost“.  Přednášku vedla paní Mgr. Věra Velísková. Předala rodičům informace o průběhu zápisu do I. třídy, dále je  seznámila pomocí prezentace s tématem školní zralosti podle jednotlivých oblastí vývoje dítěte a také s problémy, které mohou nastat při předčasném zaškolení. Na závěr  tohoto příjemného setkání následovala diskuse na dané téma a ukázka didaktických her, které využíváme v naší mateřské škole.