Dne 1. 3. proběhla ve 2. ročníku beseda s příslušníkem Policie ČR na téma „Policista je náš kamarád“. Během ní si s dětmi povídal o svém povolání, pracovních pomůckách, o bezpečnosti v silničním provozu atd. Následně se žáky 5. ročníku hovořil na téma „(Ne)bezpečný internet“. Následující den 2. 3. pak diskutoval se žáky 8. ročníku o  „Trestné činnosti mládeže a páchané na mládeži“.

L. Kračinová, školní metodik prevence