Ve čtvrtek 23. května se konala v odpoledních hodinách v sále hasičské zbrojnice Besídka spojená se Slavnostním pasováním předškoláků. Nejdříve maminky, tatínkové, babičky i dědečkové zhlédli hudebně pohybová pásma mladších dětí – Zvířátek a pak starších dětí – Mravenečků. Odměnou pro všechny účinkující byla pochvala i  velký potlesk. V závěru kulturního programu byly pasovány nejstarší děti, které nastoupí v září do první třídy (viz fotogalerie).