Ve čtvrtek 27. dubna se sešli na naší školní zahradě malí čarodějové a čarodějky. Čarodějnické dopoledne jsme zahájili tancem jak jinak, než s koštětem. Poté se děti rozdělily do skupinek a na jednotlivých stanovištích v areálu zahrady, hřiště i výletiště plnily pohádkové pohybové i vědomostní úkoly tak, aby získaly čarodějnický výuční list. Na závěr se učily vařit kouzelný lektvar, vyzkoušely si svou odvahu a všechny čekalo hledání pokladu, který střežila čarodějnice Hrbatá Lýdie. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a děti si tak na čerstvém vzduchu celé netradiční dopoledne náramně užily.