Vítězstvím v krajském kole si oba naše týmy (mladších i starších žáků) zajistily postup do celostátního finále, které se konalo 19. – 21. června v Mohelnici a Zábřehu na Moravě. Za mladší žáky nás reprezentovali: Laura Dosoudilová, Barbora Měřilová, Jakub Strnadel, Jakub Velísek. Za starší žáky: Pavla Kutrová, Laura Vokounová, Tomáš Žůrek, Jakub Gerža.

První den se sjížděly nejlepší týmy z celé republiky, soutěžící měli volný program v kempu v Mohelnici a proběhla podrobná rozprava organizátorů s vedoucími družstev.

Druhý den ráno jsme se přesunuli do Zábřehu na Moravě, kde proběhly disciplíny jízda po dopravním hřišti s průjezdem stanovišť v určeném pořadí, testy z pravidel silničního provozu a poskytnutí první pomoci. Po soutěžním bloku následoval přesun zpět do kempu v Mohelnici, kde na soutěžící čekal bohatý doprovodný program, např. laserová střelnice, ukázka vybavení vojenské policie a volné jízdy po dopravním hřišti na šlapacích kárách. Mnoho žáků využilo také bazén a zahráli si i plážový volejbal. Večer jsme se sešli u táboráku s nezbytným opékáním špekáčků.

Třetí den proběhla přímo v kempu teoretická disciplína labyrint, při které soutěžící hledají v mapě s dopravními značkami správný průjezd městem a praktická disciplína jízda zručnosti. Následoval oběd a po něm slavnostní vyhlášení výsledků.

I přes poctivou přípravu a mnoho odtrénovaných hodin jsme nejlepším týmům nestačili. Nutno podotknout, že řada škol se celostátního finále účastní pravidelně a jak učitelé, tak i mnoho soutěžících má tedy více zkušeností, než my. Zkušenosti jsme každopádně nasbírali a rozhodně se je pokusíme uplatnit i v dalším ročníku této přínosné soutěže.

Děkuji soutěžícím za vzornou reprezentaci školy během všech kol DSMC, děkuji také rodičům za pomoc s přípravou svých dětí a rodičům, kteří nás podpořili materiálně.

Kompletní výsledky celostátního finále včetně videoreportáže naleznete ZDE.

Fotografie našich soutěžících pak v naší fotogalerii.

Pavel Fryštacký