V prosinci a v lednu jsme se v rámci naší celoroční aktivity „Čteme a vyprávíme dětem“ zaměřili na adventní a vánoční tematiku. V posledním předvánočním týdnu přišla do školky dětem předčítat naše bývalá paní učitelka a nynější starostka obce Hostišové paní Michaela Nováková. Vybrala příběh z knihy Ladovy Vánoce.  První lednový týden jsme věnovali svátku Tří králů –  „putovali“ jsme k jesličkám do sazovického kostela a muzea. V kostele nás uvítala paní Marie Rapantová a seznámila malé koledníky s historií této zajímavé stavby.  Všichni jsme si společně  zazpívali několik koled, o hudební doprovod se postarala varhanice paní Květa Hlobilová. V příjemně vytopeném přízemí kostela pak děti nabraly síly a pokračovaly návštěvou muzea, kde se nás ujala paní Věra Nejezová. Poutavě vyprávěla o dřívějších zvycích a tradicích – děti si zkusily hodit střevícem, pouštět lodičky i věštit budoucnost zpod hrnečků. Tříkrálová pouť do Sazovic se vydařila, počasí, které připomínalo spíše jaro, nás provázelo celým dnem. Velké poděkování patří všem třem jmenovaným sazovickým tetinkám-babičkám, které pro nás naučné dopoledne připravily a ve svém volném čase byly ochotné se věnovat našim Veverkám a Zajíčkům.