V rámci celoroční dílčí aktivity Čteme a vyprávíme dětem, ve které se zaměřujeme na upevnění verbální komunikace dětí a předčtenářské gramotnosti, nás v pátek 2. února navštívil profesionální hasič pan Haderka. Tatínek jednoho z našich chlapců poutavou formou děti seznámil se svým řemeslem a názorně předvedl hasičskou výzbroj. Děti se zatajeným dechem poslouchaly vyprávění, na závěr si mohly vše vyzkoušet prakticky. Děkujeme panu Haderkovi, který tak obohatil naši výuku s tématem My jsme malí řemeslníci.