V rámci naší celoroční dílčí aktivity přišla dětem 1. března číst paní učitelka Martinka Kopřivová. Tentokrát byly čtení, vyprávění, pohybová hra i pracovní list zaměřeny na první jarní květinu – sněženku. Děkujeme paní učitelce za příjemně strávené dopoledne.