V rámci naší celoroční aktivity „Čteme a vyprávíme dětem“ jsme se v úterý 18. dubna vydali na návštěvu knihovny na Hostišové. V budově hasičské zbrojnice, kde se knihovna nachází, nás přivítaly paní starostka Michaela Nováková a knihovnice paní Alena Pakostová. Po krátkém úvodu a seznámení s prostředím knihovny se děti usadily a poslechly si čtený příběh o pejskovi. Paní knihovnice je pak seznámila s charitativní akcí pro psí útulek ve Zlíně-Kostelci. Děti přinesly s sebou výtvarné práce na téma „Pejsek a kočička“, které budou vystaveny v knihovně a poté předány do útulku. Naši budoucí čtenáři pak odpovídali na otázky z vědomostního kvízu a mohli nahlédnout do spousty krásných knížek. Na závěr si děti pochutnaly na dobré svačince, o kterou se postarala paní starostka.