V květnu se nám podařilo realizovat hned dvě čtenářská setkání s externími čtenáři či vypravěči. V pátek 26. 5. dětem četla příběhy motivované zvířátky praktikantka Sabina Matochová. Ve třídě Veverek to byla pohádka o veverce, která se učila počítat, ve třídě Zajíčků si děti poslechly žirafí příběhy. Poslední setkání naší celoroční dílčí aktivity zaměřené na čtení nebo vyprávění dětem se uskutečnilo ve středu 31. 5. v zahradě manželů Jančíkových, kde proběhlo celé dopoledne environmentální výuky. Pan Miloslav Jančík děti seznámil se svým loveckým psem Atosem, předvedl, co pejsek potřebuje při stopování zvěře. Dále se děti dozvěděly zajímavosti o spárkaté zvěři včetně ukázky loveckých trofejí – dvě z nich jsme dokonce dostali na památku do školky.  Pan Jančík ochotně odpovídal na různé dotazy týkající se myslivosti. V jezírku pak mohly děti pozorovat vodní živočichy  a vyslechnout si žabí koncert, v nedalekém porostu u potůčku hledaly v přírodním hmyzím domečku brouky, zkoušely své svaly pumpováním vody ze studny. Starší děti s nadšením na závěr zhlédly ukázku zbraní kulových i brokových. Protože jsme v květnu měli ve školce dva týdny výuku zaměřenou na druhy zvířat na naší planetě, bylo toto environmentální dopoledne pro děti zpestřením a doufáme, že získaly spoustu nových poznatků a informací o naší přírodě. Moc děkujeme manželům Jančíkových za poutavé vyprávění a příjemně strávené přírodovědné dopoledne.