V rámci celoroční dílčí aktivity „Čteme a vyprávíme dětem“ jsme s dětmi 25. března navštívili muzeum v Sazovicích. Paní kronikářka Mgr. Věra Nejezová dětem vyprávěla, jak se dříve slavily Velikonoce. Ke sváteční atmosféře přispěla krásně vyzdobená světnice včetně velikonočního obřadního pečiva – jidášků, mazance, beránka a perníčků. Děti si vyzkoušely klapotku, řehtačku, trakař a další dochované předměty, které souvisí s Velikonocemi. Děkujeme za krásné dopoledne.