Ve čtvrtek 30. září dopoledne jsme zahájili v rámci rozvoje komunikačních dovedností dětí jednu z dílčích celoročních aktivit s názvem „Čteme dětem“. S využitím externích čtenářů při předčítání dětem tak chceme prohlubovat u dětí předčtenářskou gramotnost. K prvnímu předčítání byla pozvána Mgr. Michaela Doleželová, která našim Veverkám i Zajíčkům přečetla z knihy Alenčina čítanka od Eduarda Petišky podzimní příběh s názvem Barevné listí. Po krátkém povídání děti tuto aktivitu zakončily motivačním pracovním listem (viz fotogalerie).