V úterý 18. ledna dopoledne se uskutečnilo pokračování naší celoroční dílčí aktivity s názvem „Čteme dětem“ (rozvoj předčtenářské gramotnosti dětí s využitím externích čtenářů). K druhému předčítání byla pozvána bývalá vedoucí paní učitelka Zdenička Kutrová, která Veverkám i Zajíčkům přečetla dvě zimní pohádky o sněhulácích z dětského časopisu Sluníčko. Po krátkém povídání děti tuto aktivitu zakončily motivační písničkou, básničkou, pohybovou hrou i pracovní listem (více ve fotogalerie).