Ve čtvrtek 29. února 2024 jsme s žáky 9. ročníku absolvovali dějepisnou exkurzi do bývalého koncentračního tábora v polské Osvětimi. Po příjezdu do Muzea jsme byli rozděleni do dvou skupin a každá skupina dostala svého odborného lektora neboli průvodce. Následovala tříhodinová komentovaná prohlídla obou částí Státního muzea: Osvětim a Březinka. Viděli a slyšeli jsme spoustu věcí, které souvisely s fungováním tábora. Jen tak na to nezapomeneme. Prohlídka na nás všechny moc zapůsobila.

Mgr. Monika Pavlačíková