V neděli 12. května oslavily maminky i babičky v Hostišové svůj svátek po dlouholeté odmlce společně s dětmi z naší mateřské školy. Veverky, starší děti z II. třídy, nacvičily hudebně pohybové pásmo s názvem Mravenci, ve kterém předvedly, jak jsou šikovní, nic je nepřekvapí a umí si na lesní pasece se vším poradit i bez mravenčí maminky. Vystoupení se líbilo a naše děti sklidily obrovský potlesk (více v naší fotogalerii).