Vážení návštěvníci Dne otevřených dveří, 

jménem všech zaměstnanců a žáků školy Vám chceme ještě jednou moc poděkovat za Vaši početnou návštěvu na Dni otevřených dveří naší základní školy. Vytvořili jste společně s námi velmi pěknou a příjemnou atmosféru. Věříme, že se Vám u nás líbilo a bylo Vám zde dobře. Chceme rovněž moc poděkovat všem, kteří nás finančně i materiálně podpořili. Zvláštní poděkování za finanční pomoc patří zřizovateli – obci  Mysločovice a dále pak obcím Sazovice, Hostišová a Spolku přátel školy. Těšíme se na další společná přátelská setkání s Vámi. Zavzpomínejme všichni na úterní setkání v přiložené fotodokumentaci

Za všechny pracovníky školy Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor