22. 4. se na celém světě připomíná Den Země. Se třídou 3. A jsme se vypravili na procházku do okolí školy. Prošli jsme školní zahradu, park před školou, okolí fotbalového hřiště i spartakiádní stadionek, abychom posbírali všechen odpad, který do přírody nepatří. Během vyučovací hodiny jsme vysbírali odhadem 25 kg odpadu. Na naše šikovné žáčky se můžete podívat ve fotogalerii.

Filip Mokrý