Děti pomáhají dětem

Žáci 2. a 3. třídy naší školy se před časem zapojili do akce s názvem Děti malují na pomoc „tornáďáčkům“. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie všech obrázků, z nichž 10 bylo přímo vybráno jako součást charitativních kalendářů, obrázky dvou žáků budou dokonce zdobit titulní strany! Kalendář Hrdinové 2022 výtvor Daniela ze třídy 3. A a kalendář Děkujeme, srdcaři výtvor Laury ze třídy 3. B. Kalendáře budou vydány v listopadu ve spolupráci s IZS České republiky. Veškeré obrázky navíc půjdou do dražby, a mohou tak pomoci získat potřebné finance na stavbu pokojíčků pro devět dětí, které přišly vlivem živelné pohromy o své domovy. Všem zúčastněným žákům a jejich učitelům ze srdce děkujeme.

FOTOGRAFIE NALEZNETE VE FOTOGALERII SPOLKU PŘÁTEL ŠKOLY.