Dne 19. 1. 2019 jsme se jako diváci účastnili akce s názvem „Dětská vědecká konference“ v Uherském Hradišti. Na místní „Academic school“ se sjelo celkem 110 prezentujících žáků převážně ze základních škol z celé Moravy, aby představili oblasti, které je zajímají a staly se předmětem jejich bádání. Prezentovalo se ve dvou kategoriích v celkem 5 třídách. V kategorii „Přírodní a technické vědy“ jsme shlédli mnoho zajímavých příspěvků z oblastí matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a ostatních technických předmětů. Kategorie „Společenské a humanitní vědy včetně umění“ pak v sobě zahrnovala příspěvky z oblastí dějepisu, zeměpisu, společenských věd, hudebního a výtvarného umění. Viděli jsme mnoho pokusů, velmi zajímavé bývali i následné diskuse diváků s přednášejícími. Vše bylo v režii žáků. Naši školu z pozice diváků reprezentovalo celkem 8 žáků převážně z 6. ročníků. Cílem byla především motivace našich žáků k aktivní účasti na dalších ročnících. Naši žáci viděli úroveň příspěvků a poznali, čím se zabývají jejich kamarádi z jiných škol. Z konference odcházeli velmi spokojeni. Věříme, že se příští rok někteří naši žáci rovněž aktivně účastní. K tomu jim určitě dopomůžou i jejich učitelé. Účast na této konferenci je jedním z kroků, kterým bychom rádi více přiblížili našim žákům zejména technické předměty, které se všeobecně příliš velké oblibě netěší.

Závěrem bych chtěl poděkovat pořadatelům za možnost účasti na konferenci i přesto, že jsme aktivně nevystupovali.

Tomáš Kačor