V úterý 15. 6. jsme v naší školce zhlédli muzikálové představení. Pan Břetislav Vojkůvka (tenorista a operní pěvec) děti zaujal nejen zpěvem, ale také svým uměleckým projevem a poutavým vyprávěním o zvířátkách doplněným krásnými obrázky. Všechny děti se zapojily do pohybových aktivit a mohly si vyzkoušet účinkování při vystoupení. Pěkný kulturní zážitek celé umocnil krásný klavírní doprovod paní hudebnice Jovanky.