Již druhým rokem probíhá v naší mateřské škole dílčí aktivita ve spolupráci s lektorkami DDM Sluníčko –  paní Dolinovou a paní Pavelkovou, v níž se děti hravou formou učí základy dopravní výchovy. První lekce byla zaměřena na určování dopravních prostředků, řešení situace při přecházení vozovky, barvy na semaforu, základní dopravní značení a používání reflexních prvků. Ve druhé lekci se děti seznámily se složkami integrovaného záchranného systému, vyzkoušely si přivolání první pomoci, hasičů, policie a praktické zvládnutí základů první pomoci. Všichni si obě dopolední akce velmi užili a za úspěšné plnění úkolů dostali odměny v podobě omalovánek s dopravní tematikou.