V rámci dílčích činností celoročních aktivit proběhla v naší mateřské škole  23. 2. 2022 druhá část „Dopravní školičky“ ve spolupráci s pracovníky DDM Sluníčko – Dopravní hřiště v Otrokovicích. Pod vedením paní lektorky Dolinové a Pavelkové si děti pomocí her a soutěží nejdříve zopakovaly znalosti z první části – barvy semaforu, třídění barev, reakce na dané barvy a poté si rozšířily znalosti o dopravních značkách a s nimi spojenými geometrickými tvary. Vyzkoušely si simulaci přecházení přes přechod a zhlédly edukační video o používání bezpečnostních pásů při jízdě autem či autobusem. Děti si celé dopoledne moc užily a aktivně se zapojovaly do všech činností. Už teď se všechny těší na květnovou závěrečnou část (více v naší fotogalerii).