Dne 8. 11. 2022 žáci 4. ročníků navštívili Dopravní hřiště v Otrokovicích. Nejdříve na žáky čekala teoretická část, v níž je paní lektorka seznámila s pravidly silničního provozu, jednotlivými značkami a předpisy, které je nutné dodržovat. V praktické části si žáci vyzkoušeli a procvičili své znalosti v terénu. Na chvíli se stali jak chodci, tak i jezdci. Za každý přestupek jim byly odebírány cvičné body. Na nejšikovnější z nich čekala na konci odměna. 😊