Dne 7. 11. jsme dokončili realizaci projektu Naše třída – moje parta V. V rámci dotace dlouhodobě posilujeme a pečujeme o zdravé klima ve třídách. V letošním školním roce spolufinancovaly Workshopy (Umění komunikace) v III. B, IV. B a VII. B, Rozvoj kolektivu v II. A a Adaptační pobyt v 5. ročníku. Děkujeme organizacím Madio z. s. a Alcedo, středisko volného času za vynikající spolupráci.

Libuše Kračinová, školní metodik prevence

Zlínský kraj