20. března k nám zavítal pan Mgr. Ivan Urbánek hudebník a bývalý pedagog se svým programem zaměřeným na ekologii. Za doprovodu harmoniky a ukulele si s dětmi zazpíval písničky o  přírodě a zvířátkách, společně si zahráli pohybové hry na třídění odpadu a jak se  správně chovat v přírodě.  Cílem tohoto výchovného koncertu bylo uvědomění si důležitosti zachování přírodních zdrojů naší planety pro další generace. Dětem se koncert velmi líbil.