V rámci výuky přírodopisu se dne 6.6.2023 žáci z 8. ročníku zúčastnili exkurze čističky odpadních vod v Malenovicích a úpravny vody v Tlumačově. Jelikož nám po delší době počasí umožnilo jízdu na kole, neváhali jsme a obě místa navštívili bez použití hromadných dopravních prostředků.

Ladislav Závrbský