Žáci 9. ročníku se dne 24. 10. 2022 zúčastnili exkurze v PVE Dlouhé stráně a navštívili jsme muzeum Olomouckých tvarůžků v Lošticích. Doufejme, že informace, které dostali, jim pomohly rozšířit vědomosti získané ve výuce. Více ve fotogalerii. M. Mrázková, L. Kračinová