Žáci šestého ročníku zažili trochu netradiční hodinu matematiky. Děti byly rozděleny do čtyř skupin. Pro každou skupinu byl připraven sáček s „papáním“ pro chameleony a velké množství příkladů společně s výsledky. Každý žák měl před sebou papír s obrázkem chameleona. Za správně vyřešený příklad si žák náhodně vylosoval jedno z „papání“ pro chameleony a položil ho na volné políčko u svého chameleona. Každé „papání“ mělo různou bodovou hodnotu. Cílem hry bylo získat jako první 12 bodů. Někteří žáci i po získání vítězných bodů pokračovali ve hře a díky tomu byl jejich chameleon obzvlášť přepapaný. Děti hra velmi bavila. 😊

Fotky jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.

Markéta Havrlantová