Vážení rodiče, milí žáci,

představujeme Vám seznam hygienických opatření a pravidel pobytu žáků ve škole. Opatření vycházejí zejména z manuálu „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“, jehož úplné aktualizované znění najdete na internetových stránkách školy. Některá doporučení jsme byli nuceni upravit vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem školy.

Denní režim ve škole:

 • Při příchodu do školy si žáci nasazují roušku (respektive při výstupu z autobusu si ji nemusí sundávat), se kterou jdou do šatny a posléze do třídy. V ní si roušku odkládají do svého sáčku.
 • O přestávkách se z důvodu snahy nepromíchání žáků prvního a druhého stupně chodí na WC dle následujících regulí:
 • Žáci prvního stupně (I. B; II. AB; IV.; V. AB) používají toalety v přízemí hlavní budovy.
 • Žáci druhého stupně používají toalety v prvním patře hlavní budovy.
 • Žáci I. A; III. AB používají toalety v nové přístavbě.
 • Ve všech případech není nutné při návštěvě toalety použít roušku.
 • Žáci v průběhu přestávky setrvávají ve svých kmenových třídách (třídu mohou opustit pouze při odchodu na WC). V případě změny učebny žáci opouštějí kmenovou třídu těsně před zvoněním pod dohledem vyučujícího.
 • Odchod na svačinku bude zabezpečen tak, aby opět nedošlo k promíchání žáků prvního
  a druhého stupně:
 • 8:00 – 8:10 – žáci prvního stupně pod dohledem určených vychovatelů a asistentů pedagoga (bez roušek)
 • 8:10 – 8:20 – žáci druhého stupně (bez roušek)
 • Do školní jídelny odchází všechny třídy, které v daný okamžik končí výuku. Každý žák musí mít při čekání na oběd v řadě nasazenu roušku (nasazuje si ji při organizovaném odchodu ze třídy), kterou sundává při zahájení stravování. Po ukončení stravování si žák opět roušku nasazuje, vrací jídelní tác a odchází s nasazenou rouškou ze školní jídelny.
 • Výdej obědů je prováděn v sounáležitosti s doporučeními a nařízeními MŠMT (přidělení příborů, nalévání pití, příprava salátů atd.).
 • Žáci každé třídy sedí v rámci možnosti kapacity jídelny vždy spolu.
 • V průběhu polední přestávky setrvávají žáci, kteří nejdou na oběd, ve své kmenové třídě. Žáci, kteří odchází na oběd, se po obědě ihned vrací do své kmenové třídy. Dohled nad žáky je v průběhu polední přestávky zajištěn.
 • Při příchodu do šaten si žák opětně nasazuje roušku.
 • Vyučující zabezpečující dohledy v šatnách a ve školní jídelně mají rovněž roušky.
 • Žák setrvává ve škole po vyučování jen nezbytně nutnou dobu (do konce výuky, oběda, družiny nebo kroužku – ZUŠ, TyMy atd.).
 • Vstup do školy není zákonným zástupcům povolen (s výjimkou předem domluvené schůzky).

Hygienická opatření ve škole:

 • Při vstupech do budovy školy je vždy připraven stojan s dezinfekcí na fotobuňku.
 • V každé třídě mají žáci a učitelé k dispozici měnitelný stěnový box na papírové utěrky, který bude výhradně použit na utírání rukou. Na umyvadlech je k dispozici dezinfekce v nádobě s pumpičkou.
 • V každé třídě bude rovněž zásoba papírových kapesníků určených ke smrkání (zde poprosíme o pomoc zákonné zástupce žáků – každý žák by v průběhu prvního týdne přinesl jeden box papírových kapesníků).
 • Do každé třídy byl zakoupen velký uzavíratelný koš.
 • Rovněž před každým WC je připraven stojan s dezinfekcí na fotobuňku, uvnitř WC je rovněž dezinfekce v nádobách s pumpičkou a stojan na papírové kapesníky.
 • Pro měření teploty máme k dispozici bezkontaktní teploměr.
 • Pro případ příznaků infekčního onemocnění je vyčleněna izolační místnost splňující parametry doporučené MŠMT.
 • Samozřejmostí je pravidelné větrání všech prostor školy.
 • V rámci bezpečnostních doporučení a díky rekonstrukci podlahy tělocvičny se žáci budou vyučovat ve svých kmenových třídách (výjimku tvoří pouze dělené hodiny cizích jazyků
  a výchov v rámci jednoho ročníku). Tělesná výchova bude probíhat do konce rekonstrukce (předpokládaný termín dokončení je 31. 10. 2020) výhradně ve venkovních prostorách (hřiště, okolí školy). V případě nepříznivého počasí proběhne tělesná výchova v určené třídě. Pro druhý stupeň je určenou třídou odborná učebna přírodopisu, která bude rovněž sloužit jako šatna před hodinou tělesné výchovy. Žáci prvního stupně se převlékají na tělesnou výchovu ve svých kmenových třídách.
 • Pokud dojde ke stěhování žáků z jedné třídy do druhé, bude vždy třída o přestávce vydezinfikována (týká se pouze učeben chemie a přírodopisu).
 • Po každé přestávce bude rovněž uklizeno a vydezinfikováno každé WC.

 

Vážení rodiče, berte, prosím, tento dokument jako neustále živý. V případě zjištění nefunkčnosti nějakého opatření se jej pokusíme ihned nahradit opatřením funkčním. Aktualizovanou verzi Vám vždy vyvěsíme na internetových stránkách školy. Rovněž Vás o této změně budeme informovat přes elektronickou žákovskou knížku.

Věříme, že společnými silami zabezpečíme výuku Vašich dětí co nejvíce se blížící běžné výuce.

 

Těšíme se na Vaše děti. Za všechny pracovníky školy Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor