Informace o dotazníku pro rodiče

Vážení rodiče, prosíme Vás o zpětnou vazbu k předchozímu období vzdělávání na dálku od 11. 3. 2020 do 26. 6. 2020 formou dotazníku,  který včetně průvodního dopisu naleznete v přijatých zprávách v systému „Komens“ v elektronické žákovské knížce. Budeme vděčni za Vaše připomínky, náměty a doporučení. Dotazník je anonymní a...

Ukončení školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, na základě „Mimořádného opatření“ vydaného Ministerstvem zdravotnictví s účinností od 22. 6. 2020 je podle bodu 1g) umožněno převzetí vysvědčení žáků ve škole při neomezeném počtu žáků ve třídě (není třeba vytvářet skupiny po 15 žácích). Z tohoto důvodu se vydávání vysvědčení pro všechny žáky školy uskuteční dle původního...

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, ve čtvrtek 18. června 2020 proběhne od 15:30 hodin informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Schůzka se uskuteční v prvním patře nové přístavby školy – vstup zadním vchodem u jídelny. Vzhledem k současné situaci prosíme o účast pouze jednoho zákonného zástupce.

Časový harmonogram výuky pro žáky druhého stupně

Vážení rodiče, zasíláme Vám časový harmonogram konzultací jednotlivých tříd. Rozdělení do skupin provedou třídní učitelé, kteří s ním rovněž seznámí Vás i Vaše děti. Rozpis je rozdělen na dvě části. V první části (8. 6. – 12. 6. 2020) přichází žáci 9. ročníků do školy ve středu a ve čtvrtek (v pondělí koná většina z