Vážení rodiče, v pondělí 12. 4. 2021 proběhne na naší škole pedagogická rada za III. čtvrtletí školního roku 2020/2021. I z toho důvodu opět uspořádáme individuální třídní schůzky, na kterých Vás budeme informovat nejen o prospěchu Vašich dětí. Schůzky proběhnou podobně jako v prvním pololetí (konzultace za účasti žáka, jeho zákonného zástupce a třídního učitele). Zde předkládáme časovou souslednost:

 • Třídní učitel (TU) informuje všechny zákonné zástupce (ZZ) prostřednictvím elektronické žákovské knížky (eŽK) o on-line konzultacích (třídních schůzkách), které budou probíhat prostřednictvím MICROSOFT TEAMS. Informace bude podána zákonným zástupcům žáků nejpozději do pátku 9. 4. 2021. Obecnou informaci podá rovněž vedení školy.
 • ZZ se mohou hlásit TU s konkrétním termínem a časem schůzky do čtvrtku 15. 4. 2021.
 • Způsob domluvy termínu je zcela v kompetenci TU (eŽK, e-mail, telefonicky atd.).
 • Nejpozději v pátek 16. 4. musí mít TU stanoveny termíny schůzek. Pokud ZZ nežijí v jedné domácnosti, pokuste se, prosím, domluvit si společný termín.
 • Konzultace probíhají v termínu od 19. 4. do 30. 4. 2021. Konkrétní časy (tedy kdy budete konzultace realizovat) jsou v kompetenci TU.
 • Doporučená délka konzultace je max. 15 až 20 minut.
 • Žák je konzultaci přítomen! Prosíme o maximální respektování uvedeného. Na podzim se přítomnost žáka na konzultacích podle našeho názoru osvědčila.
 • Pokud chce některý z vyučujících hovořit se ZZ, poprosí TU, aby ZZ tuto informaci sdělil během on-line konzultace. ZZ by následně měl kontaktovat daného vyučujícího. Je rovněž možné, aby se daný vyučující účastnil části konzultace.
 • V průběhu konzultace budou opět prodiskutovány tyto body:
  • Chování, absence a prospěch žáka během distanční výuky (od 4. 1. 2021 do dnešního dne).
  • Porovnání chování a prospěchu žáka oproti prvnímu pololetí školního roku.
  • Připomínky a náměty ZZ k distanční výuce, případně ke konkrétnímu předmětu.
  • Připomínky a náměty žáka k distanční výuce, případně ke konkrétnímu předmětu.
 • Věříme, že pro Vás a vaše děti budou individuální konzultace přínosné.

S přáním pěkného dne a pevného zdraví Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor