Vážení rodiče, posíláme Vám (níže pod textem) informace o provozu škol a školských zařízení od pondělí 17. 5. 2021. Informace vydalo MŠMT dne 12. 5. 2021. Pro naši školu z toho vyplývá následující:

Příští týden se vrací na prezenční výuku celý první stupeň (třídy I. A až V. B).

Z druhého stupně se ve škole dle rozpisu z minulého týdne budou vyučovat třídy VI. B; VII. B; VIII. B a IX. ročníku, ostatní třídy druhého stupně (VI. A; VII. A; VIII. A) se budou naposledy vyučovat distančně formou online hodin.

Ve školních družinách dochází ke zrušení veškerých omezení – vracíme se tedy k rozdělení na čtyři oddělení ze začátku školního roku.

Žáci prvního stupně se budou testovat pouze v pondělí 17. 5. 2021; žáci druhého stupně v pondělí 17. 5. 2021 a ve čtvrtek 20. 5. 2021.

Podrobnější informace naleznete níže. Žáci obdrží doplňující informace ohledně pobytu ve škole během pondělní první vyučovací hodiny, kdy se budou testovat.

Přejeme Vám pěkný zbytek dne a pevné zdraví.

Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor​

  Informace pro školy a školská zařízení účinnost 17.5. k odeslání